احمد سراستاد
دنیای کهکشان و کامپیوتر
احمد سراستاد
دنیای کهکشان و کامپیوتر

نوشته های بلاگ

مقاله ششمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه

سپتامبر 27, 2019 نوشته ها
مقاله ششمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه

مقاله ششمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه که توسط ۱۲ نویسنده نوشته شده است، در ژورنال New Astronomy منتشر شد.

لینک مقاله:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1384107619300508?via%3Dihub

 

Write a comment